Зарахування та добір дітей для навчання у НВК

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 16 СЕРПНЯ 2018 Р.  № 831 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЇХ ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ"

1.1. Комплектування НВК учнями здійснюється Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Направлення дітей до НВК здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

1.2. Зарахування учнів до НВК проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

 • путівки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • висновку Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації; 
 • особової справи (витягу з особової справи) та  документапро наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
 • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);
 • довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф. № 026/о); витяг з «Історії розвитку дитини" (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів,копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.  

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку впровадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

1.3. Документи, необхідні для зарахування дитини до НВК, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

1.4. Направлення дітей до НВК здійснюється за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до медичних показань і протипоказань.

1.5. До НВК зараховуються діти: 

1.5.1. Сліпі: 

 • з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією;
 • з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти.

1.5.2. Зі зниженим зором: 

 • з гостротою зору 0,05-0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу); 
 • з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під  час читання та письма на близькій відстані.

У всіх випадках діти повинні читати шрифт №9 таблиці для визначення гостроти зору зблизька зі стерпною корекцією звичайним оптичним склом на відстані не ближче 15 см.

1.6. До НВК не зараховуються діти: 

 • хворі на епілепсію, з частими денними або нічними судомними нападами;
 • з розумовою відсталістю тяжкого, глибокого ступеня; 
 • з глибокими відхиленнями у поведінці;
 • із значними порушеннями рухової сфери, які самостійно не пересуваються і не обслуговують себе;
 • із стійким денним і нічним енурезом і енкопрезом.

1.7. До дошкільної групи НВК приймаються діти з 3-х років за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

1.8. До підготовчого класу НВК за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.

1.9. До 1-го класу НВК за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6(7) років, які здобули дошкільну освіту. 

У разі, коли за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) НВК розпочинають навчання не з підготовчого, а з І-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.

1.10. При зарахуванні дітей до НВК допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

1.11. У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) НВК за висновком Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer